Silah Custom

Tabanca Ruhsat İşlemleri
Türkiye’de tabanca sahibi olabilmeniz için öncelikle ruhsat almanız gerekiyor. Bunun için yapmanız gerekense, mevzuatta belirtilen belgelerle birlikte, bulunduğunuz yerleşim yerinde ruhsat vermeye yetkili mercilere başvurmak.
 
Başvuru sırasında,
 
  • İlgili makama hitaben kaleme alacağınız dilekçeyi,
  • Bir adet yarım kapak karton dosyayı,
  • Nüfus cüzdanınızın aslını,
  • Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporunu
  • 4 adet renkli vesikalık fotoğrafınızı,
  • Vergi dairelerinden alacağınız ve 1000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir güncel belgeyi (İmzalı, mühürlü, tarihli ve tasdikli) yanınızda bulundurmanız gerekli.
 
Başvurunun ardından, ilgili makam tarafından yapılacak tahkikatın olumlu sonuçlanması halinde valilik onayıyla silah satın alma belgenizi alabilirsiniz. Silah satın alma işlemlerinizi ise bu belgeyle MKEK kurumundan gerçekleştirmeniz gerekiyor.
 
Ruhsatınızı alındıktan sonra bir yıl içinde tabancanızı satın almalısınız. Aldığınız silahın ruhsata işleme süresi ise 60 gün.
 
Unutmamanız gereken, silah ruhsatının onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olduğu. Bu nedenle ruhsatınızı her beş yılda bir yenilemelisiniz.
 
Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerden ulaşabilirsiniz.

Silah Custom
TOP
WhatsApp chat